Tijdens de landelijke tour (aug t/m dec 2021) kunt u met uw instelling op verschillende manieren aansluiten. Hierdoor zijn we met elkaar in staat dit bijzondere verhaal zo veel mogelijk, en voor een zo breed mogelijk publiek van jong tot oud te spelen. Een samenwerking kan op verschillende manieren. 
Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op!

aansprekende presentatievorm voor jongeren 
lokale en persoonlijke bronnen ontsluiten
invoelbaar voor jong en oud publiek
verdieping van beladen geschiedenis
kennismaking met archiefbronnen vanuit verschillende perspectieven

Theater / Culturele instelling

In het Cultuurbeleid 2021-2024 wordt speciale aandacht geschonken aan cross-overs tussen disciplines, vernieuwende presentatievormen en staan nieuwe genres en jonge makers als uitgangspunten centraal. Daarnaast is er een aansluitende verbinding met immaterieel erfgoed, cultuurparticipatie, (de)kolonisatie en digitale cultuur.
Museale instelling / Archief / Kennisbank

Aansluiting en onderzoek binnen de collectie in samenwerking en raadplegen van de grote verscheidenheid aan (gedigitaliseerd) materiaal: o.a. beeldmateriaal en egodocumenten.
Na de voorstelling wordt een expositie ingericht waar publiek een reflectiemoment beleefd. Per regio wordt de inhoud aangepast met voorwerpen uit uw eigen collectie voor de lokale impact van het verhaal.

Educatie / School / Educatief Centrum

Aansluiting bij verschillende leerlijnen uit het onderwijs. Deze interactieve voorstelling duurt circa 75 minuten en er is ruimte voor c.a. 30 leerlingen. Er wordt een lespakket samengesteld, dat per regio speciaal aansluit op lokale impact (i.s.m. lokale of regionale museale instellingen).

 Publicitair

De koloniale oorlog in Indonesië was de grootste Nederlandse militaire operatie ooit. Dat Nederlandse soldaten indertijd vele misdaden begingen, is inmiddels wel bekend. De vraag is niet of we ‘het’ wisten, maar waarom we het niet wilden weten. In 2021 is het herdenkingsjaar Nederlands-Indië. In het najaar wordt het NIOD-rapport Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950  gepresenteerd, de geschiedenismaand in oktober heeft als thema Oost/West
 

Speellocatie / (fabrieks)hal o.i.d.

De voorstelling speelt in diverse grote locaties door heel Nederland. Geïnteresseerd om uw locatie onder onze aandacht te brengen? Neem contact op.

Neem contact met ons op!