Inspiratie?
Samenwerken?
Koffie drinken?
contact us!

Contact

Created with Sketch.

Danny van Zuijlen
Producent
[email protected]

Dook van Dijck
Creatief Producent
[email protected]


Kantoor Studio Immersief
Keizersgracht 261
Aanbellen bij: 1st floor
1016 AC Amsterdam

Socials

Created with Sketch.

Benieuwd naar updates?  Follow our socials!
LinkedIn producent Danny van Zuijlen

ANBI informatie

Created with Sketch.

Stichting Studio Immersief heeft geen winstoogmerk . De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI met als. Het RSIN nummer van de stichting is 860937057. De doelstelling van de stichting  is het doen van onderzoek alsmede het bevorderen van kennis op het gebied van (immersief) theater. Dit doel wordt behaald door het informeren via de website en andere sociale media alsmede het initiëren van theater en mediaprojecten, en het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden en initiatieven die het Nederlandse (im)materiële erfgoed in leven houdt of de totstandkoming daarvan bevorderd.
 
De stichting kent een Raad van Toezicht. Directie en medewerkers worden beloond namens de Cao Toneel en Dans. Studio Immersief is lid van de NAPK.

Meer informatie over de stichting leest u in het beleidsplan wat u hier kunt downloaden.

Jaarverslagen / rekening

 

Op hoogte BlijVEN?Indonesia

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Sponsors